Висновок державної екологічної експертизи

 • 1
  Заява ддх
 • 2
  Лист-клопотання юридичної особи (на фірмовому бланку підприємства або затверджений печаткою підприємства (підприємця)) щодо проведення державної екологічної експертизи
 • 3
  Підтвердження оголошення "Заяви про екологічні наслідки діяльності" в засобах масової інформації.
 • 4
  "Заява про екологічні наслідки діяльності" згідно п.4 ДБН А.2.2-1-2003
 • 5
  Том (книга , розділ) "Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)", розроблені згідно ДБН А. 2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд".
 • 6
  Погоджена у встановленому порядку "Заява про наміри" та підтвердження її публікації відповідно до п.1.6 ДБН А.2.2-1-1-2003.
 • 7
  Загальна пояснювальна записка та основні креслення ( марки ГП, ЗВК, ТХ). розроблені згідно ДБН А 2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво".
 • 8
  Загальна пояснювальна записка на всі наявні матеріали, розроблені у відповідності до ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст мсістобудівної документації на державному та регіональному рівнях".
 • 9
  Загальна пояснювальна записка та всі наявні матеріали, розроблені у відповідності до ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад і зміст генерального плану населеного пункту".