Державна реєстрація смерті

 • 1
  Заява встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру
 • 2
  Документ встановленої форми про смерть, виданий закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою
 • 3
  Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника (за наявності)
 • 4
  Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства померлого (за наявності)
 • 5
  Військово-облікові документи померлого (за наявності).
 • 6
  Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визначаються дійсними в Україні за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України