Державна реєстрація розірвання шлюбу

Назва послуги:
Державна реєстрація розірвання шлюбу
Адміністративний збір:
Платно. Державне мито у розмірі: - 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (8 грн. 50 коп.) - у разі державної реєстрації розірвання шлюбу відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України; - 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (51 копійка) - у разі державної реєстрації розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України. Від сплати державного мита звільняються такі категорії громадян: - громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; - громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років; - громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; - інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; - інваліди I та II групи
Строк надання послуги:
Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться після закінчення одного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо вона не була відкликана
Результат надання:
1. Свідоцтво про розірвання шлюбу. 2. Про державну реєстрацію розірвання шлюбу в паспортах громадянина України осіб робиться відмітка про розірвання шлюбу із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, з якою розірвано шлюб, та місця і дати державної реєстрації розірвання шлюбу
Способи отримання результату:
Особисто