Реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю за новими правилами!

13.07.2018
Реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю за новими правилами!

17 червня 2018 року набрав чинності закон від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (далі – Закон про товариства). Даний закон визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов’язки їх учасників та вносить певні зміни у порядку створення та державної реєстрації товариств.

Для створення товариства його засновники (засновник) приймають відповідне рішення, яке оформляється у письмовій формі; затверджують статут товариства, який підписується всіма учасниками товариства (справжність підписів учасників на статуті засвідчується нотаріально); створюють органи управління; визначають розмір статутного капіталу та розподіл часток у ньому.

Відповідно до стаття 11 Закону про товариства, у статуті товариства зазначаються відомості про:

1) Повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Для державної реєстрації товариства, засновники (засновник) особисто, або через уповноважених осіб, звертаються до державного реєстратора та подають такі документи:

  1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма №1);

  2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення товариства;

  3. статут товариства.

За проведення державної реєстрації товариства адміністративний збір не справляється!

Додатково повідомляємо, що документи на державну реєстрацію товариства можна подати також приватним нотаріусам.

Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"